• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Zo kunt u toch naar de Dierenarts blijven komen.

De dierenartsenpraktijk is een openbare ruimte en wij volgen de algemene richtlijnen en adviezen van het RIVM.

De regels in onze praktijk:

1. Draag een mondkapje en houd 1.5 meter afstand. 

2. Maximaal een begeleider per huisdier mee naar binnen!

3. Niet meer dan vier mensen in de praktijk.

4. Heeft u zelf klachten? Blijf thuis en bel ons voor advies of laat iemand anders komen met uw huisdier.

5. In de spreekkamer kunt u plaatsnemen op een stoel. Onze dierenarts of paraveterinair houdt uw huisdier vast. 

Wees geduldig het kan zijn dat u iets langer moet wachten dan normaal. U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om de zorg aan uw huisdier te geven, zoals u dat van ons gewend bent.

Blijf gezond!

 

______________________________________________________________________________________________

De kans dat huisdieren besmet raken met het coronavirus is klein. Lees wat er bekend is over corona en huisdieren.

Zorg voor dieren tijdens lockdown

Kan ik nog naar de dierenarts met mijn huisdier?

Het is belangrijk dat de essentiële zorg voor dieren doorgang kan vinden, zoals het werk van een hoefsmid. Dierenartsen zijn opgenomen in de lijst van uitgezonderde contactberoepen en kunnen daarom openblijven. Ook de dierenambulance blijft aan het werk.

Kan ik mijn (huis)dieren nog laten trimmen?

Trimsalons zijn gesloten. Net als andere plekken voor dierverzorging die niet nodig is voor de gezondheid of welzijn van uw (huis)dier.

Komt het welzijn van uw (huis)dier in gevaar door een te lange vacht? Dan mogen trimsalons wel uw dieren ophalen en na de behandeling weer thuisbrengen. 

Dieren ophalen of brengen naar een pension of asiel, mag dat nog?

Ook dierenpensions en dierenasielen kunnen open blijven. Maar zij zijn slechts toegankelijk voor klanten die dieren komen brengen of ophalen. Andere professionele dierverzorging die niet essentieel is voor dierenwelzijn of dierengezondheid, kan niet openblijven. 

Besmettingen bij huisdieren

Kunnen huisdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus?

De kans is klein dat huisdieren besmet raken met het coronavirus. Er waren in het begin van de coronapandemie enkele meldingen van honden en katten in Hongkong, New York en België die positief getest zijn op het virus. Bij onderzoek in Nederland bleek dat enkele tientallen honden en katten besmet geweest zijn met het virus. Een aantal Nederlandse onderzoeksinstituten doet nu uitgebreider onderzoek naar besmettingen bij honden en katten.

Daarnaast zijn er experimentele onderzoeken gedaan waarbij dieren opzettelijk zijn besmet met het virus. Het is gebleken dat naast honden en katten ook fretten, hamsters en konijnen geïnfecteerd kunnen raken. Er zijn nog geen natuurlijke besmettingen van hamsters of konijnen bekend.

Zijn er in Nederland huisdieren besmet met het coronavirus?

In Nederland zijn enkele tientallen besmettingen bekend van katten en honden met het coronavirus. Deze besmettingen kwamen naar voren bij een onderzoek van onder andere de Faculteit Diergeneeskunde.

Onderzoekers hebben katten en honden getest uit huishoudens met personen met COVID-19. Ongeveer 1 op 6 honden en katten hadden antistoffen tegen het virus in hun bloed. Dit betekent dat de dieren besmet zijn geweest met het virus. Waarschijnlijk zijn de dieren besmet door COVID-19-patiënten in het huishouden. Enkele van de honden en katten uit dit onderzoek testten positief op het virus.

Onderzoekers hebben ook honden en katten getest uit huishoudens zonder link met personen met COVID-19. Ook hebben zij asielkatten getest. Slechts enkele dieren hadden antistoffen tegen het virus en zijn dus besmet geweest. Geen van de honden en katten uit deze onderzoeken testte positief op het virus.

Hoe kunnen huisdieren het virus oplopen?

De honden en katten in Nederland die positief testten op het virus zijn waarschijnlijk besmet geraakt door personen positief voor het coronavirus in hetzelfde huishouden. Enkele katten waren aanwezig op nertsenbedrijven waar eerder besmettingen bij nertsen waren gevonden.

Kunnen (huis)dieren het virus overdragen naar dieren of mensen?

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen besmet zijn geraakt door honden of katten. Wel is het aannemelijk dat twee medewerkers van een nertsenbedrijf zijn besmet door nertsen. De medewerkers hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren.

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van het coronavirus bij huisdieren?

Het is onbekend wat de ziekteverschijnselen kunnen zijn. De meeste eigenaren van positief geteste dieren melden geen of milde klachten. Sommige dieren waarbij het virus is vastgesteld hadden benauwdheids- en/of diarreeklachten.

Kan ik mijn zieke huisdier laten testen op het coronavirus?

Wordt uw huisdier ziek en heeft het dier contact gehad met een persoon met COVID-19? Neem dan telefonisch contact op met uw dierenarts. Geef de dierenarts aan dat uw huisdier uit een huishouden komt met een besmetting met het coronavirus. De dierenarts besluit in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of er extra onderzoek wordt gedaan.

Kan mijn huisdier behandeld worden door de dierenarts?

Hiervoor geldt de algemene regel: als uw huisdier ziek is, neemt u eerst telefonisch contact op met uw dierenarts. Geef de dierenarts aan dat uw huisdier uit een huishouden komt met een besmetting met het coronavirus.

Moet een huisdier met het coronavirus euthanasie krijgen? 

Nee, euthanasie vanwege besmettingsgevaar hoeft niet. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus en is uw huisdier ook ziek? Vermijd zoveel mogelijk het contact met uw zieke huisdier en laat het huisdier buiten niet los rondlopen. Neem zo nodig telefonisch contact op met de dierenarts.

Wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar het coronavirus bij huisdieren?

In mei 2020 is in opdracht van het ministerie van LNV het onderzoeksproject 'Fighting COVID-19 in animals and humans, a one health approach' gestart. 

Verschillende onderzoeksgroepen, verenigd in het Netherlands Centre for One Health (Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Erasmus MC) werken samen aan dit project. 

Een belangrijk onderdeel van het grootschalige onderzoeksproject is het onderzoek naar het vóórkomen van COVID-19 in honden en katten in Nederlandse huishoudens.

Daarnaast onderzoeken de wetenschappers het vóórkomen van COVID-19 in zwerfkatten, asielkatten, konijnen en enkele wilde diersoorten.

Adviezen voor de omgang met huisdieren

Hoe kan ik voorkomen dat mijn huisdier het virus oploopt?

Als u zelf niet positief getest bent, hoeft u geen maatregelen te nemen. Volg de standaard hygiëneregels: was uw handen regelmatig en in ieder geval nadat u een dier heeft aangeraakt. Het dier mag gewoon naar buiten.

Mijn huisdier is ziek, maar ik ben niet positief. Wat moet ik doen?

De kans is zeer klein dat uw dier COVID-19 heeft. U hoeft geen maatregelen te nemen. Volg de standaard hygiëneregels: was uw handen regelmatig en in ieder geval nadat u een dier heeft aangeraakt. Het dier mag gewoon naar buiten. Overleg zo nodig met de dierenarts.

Ik of iemand in mijn huishouden is besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Blijf thuis.

Voor huisdiereigenaren uit een huishouden met een coronavirusbesmetting worden extra voorzorgsmaatregelen geadviseerd:

  • Vermijd contact met uw huisdier zo veel mogelijk, knuffel niet en laat u niet likken.
  • Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens uw isolatie- of quarantaineperiode en/of die van uw huisgenoten.*
  • Laat honden enkel kort en aangelijnd uit.
  • Laat een huisgenoot die niet besmet is met het coronavirus voor het huisdier zorgen, als dat mogelijk is.
  • Goede hygiëne is extra belangrijk.

*Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk buiten.

Mijn huisdier is ziek en ik of iemand in mijn huishouden is besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Er bestaat een kleine kans dat het dier besmet is met het coronavirus. Blijf thuis en volg bovenstaande adviezen. Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij het coronavirus. Geef de dierenarts aan dat uw huisdier uit een huishouden komt met een besmetting met het coronavirus.

Mag mijn kat nog naar buiten? 

Katten en andere dieren kunnen gewoon naar buiten. Alleen huisdieren uit huishoudens met personen met een besmetting met het coronavirus moeten zoveel mogelijk binnenblijven tijdens de isolatie- of quarantaineperiode van u en/of uw huisgenoten. Voor katten die (voornamelijk) buiten leven, is dit wellicht lastig uitvoerbaar. Laat de kat dan zoveel mogelijk buiten. De kans dat katten besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus onder mensen is heel klein. Op dit moment wordt deze kans veel kleiner geschat dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Kan ik de hond uitlaten?

Als u géén klachten heeft passend bij COVID-19 (keelpijn, verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts) of u bent negatief getest dan kunt u gewoon de hond uitlaten. Als u wel een van deze klachten heeft of positief bent getest, vraag dan iemand anders om uw hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uitlaat geldt de basisregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen te houden. Honden uit een huishouden dat is besmet met het coronavirus mogen kort en aangelijnd uitgelaten worden en tijdens het uitlaten niet in contact komen met andere honden.

Als uw hond ziek is en u heeft klachten passend bij corona, dan kan de hond kort worden uitgelaten voor het doen van zijn behoefte. Hierbij moeten de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. U moet 1,5 meter afstand houden van andere personen. En u moet zorgen dat niemand uw zieke hond aanraakt. 

Kan ik nog knuffelen met mijn huisdier?

Als niemand in uw huishouden klachten heeft of positief is getest voor het coronavirus, kunt u gewoon met uw huisdier knuffelen. Als u of uw huisgenoot verkoudheidsklachten heeft of positief is getest, kunt u beter niet met uw dier knuffelen.

Ik ben COVID-19-patiënt en word opgenomen in het ziekenhuis. Wat moet ik doen met mijn huisdier?

U kunt uw huisdier door anderen laten verzorgen. Het is voldoende als zij zich houden aan de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren, zoals regelmatig handen wassen en niet laten likken. Als het niet mogelijk is dat anderen voor uw huisdier zorgen, breng uw huisdier dan onder in een dierenpension of zorg voor opvang ergens anders. Geef bij de opvang aan dat uw huisdier uit een huishouden komt met een besmetting met het coronavirus.

Is er een meldingsplicht voor COVID-19 bij huisdieren?

Om een goed beeld te krijgen van verdenkingen van COVID-19 bij dieren en testuitslagen bij dieren worden dierenartsen en laboratoria gevraagd om verdenkingen en positieve testuitslagen bij de NVWA te melden.

 

 

010-4526695 WhatsApp Online afspraak