• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Helaas komen er zeer regelmatig vergiftigingen voor bij onze huisdieren.

Symptomen als sloomheid, overgeven, diarree, trillen, kwijlen, moeilijke ademhaling, aanvallen en toevallen wijzen op vergiftiging. De symptomen van een vergiftiging hangen af van de giftige stof waaraan uw huisdier is blootgesteld en hoe het gif is opgenomen. Mocht u nog een verpakking hebben is het verzoek deze mee te brengen!

Neem voor meer informatie een kijkje op de website: LICG

Heeft uw dier iets binnengekregen waarvan u niet weet of het giftig is? Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 010-4526695.

Bij spoedgevallen buiten werktijden: 010-420 66 66

010-4526695 WhatsApp Online afspraak