• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wij vaccineren uw hond of kat op maat!

Sinds vele jaren vaccineert Dierenkliniek Kralingen uw huisdier al op maat. Dat wil zeggen volgens de laatste (wetenschappelijk onderbouwde) richtlijnen en afgestemd op de leefomgeving en levensstijl van uw dier. Alleen zo krijgt uw huisdier de vaccinaties die hij werkelijk nodig heeft. Naast dat wij het heel belangrijk vinden dat uw huisdier goed beschermd is tegen infectieziekten, hechten wij veel waarde aan de gezondheidscontrole die bij ons aan elke vaccinatie voorafgaat. Wij zullen dus nooit alleen even de “ent-prik” geven omdat de eigenaar vindt dat het dier gezond is of onlangs nog geweest is. Wanneer een dier ziek is en toch gevaccineerd wordt, kan dat ervoor zorgen dat het immuunsysteem niet adequaat reageert op de entstof en/of het dier juist zieker maken. Dit mag niet gebeuren!

De gezondheidscontrole houdt in dat wij een klinisch onderzoek uitvoeren van uw huisdier, waarbij  hart en longen worden beluisterd, oren, ogen, mondholte en vacht worden bekeken en de lymfeknopen, organen in de buikholte en de schildklier (m.n. bij de kat) worden bevoeld. Verder stellen wij vragen aan de eigenaar: ervaart hij problemen in de omgang met zijn huisdier, zijn er veranderingen in activiteit, hoe is het eet- en drinkgedrag, hoe verloopt de zindelijkheid en wat is de leefomgeving van het dier (is het een binnen- of buitenkat, gaat de hond naar hondenschool, mee met de uitlaatservice, zijn er plannen het dier mee te nemen op vakantie naar het buitenland of gaat hij dan juist naar een pension of kennel etc...) Aandacht voor preventieve zorg is een heel belangrijk onderdeel van de (jaarlijkse) gezondheidscontrole. Hier hoort bij het in stand houden van een gezond gewicht door middel van reguliere gewicht controles, aandacht voor de juiste voeding, evenals adequate gebitsverzorging en een parasietenbestrijding afgemeten aan de leefomstandigheden van het dier. Kortom, er komt meer kijken bij een vaccinatie behalve de injectie.

     

 Afbeelding: Kitten met niesziekte voor behandeling en na behandeling. Niesziekte kun je voorkomen door vaccineren.    

Vaccineren en/ of titreren?

Er is een hoop onrust over het vaccineren. Er zou onnodig gevaccineerd worden en er zou een risico zijn op mogelijke bijwerkingen. Er gaan een hoop verhalen rond op internet, het merendeel is echter speculatief en niet wetenschappelijk onderbouwd. Bijwerkingen, die we soms zien na vaccinatie, zijn meestal mild van aard en kortdurend. Zelden komt het voor dat een individueel dier allergisch reageert op een vaccin. Daarentegen is vaccinatie het enige echt effectieve wapen tegen de infectieziekten waartegen we vaccineren. Wanneer we zouden stoppen met vaccineren, zullen op zeker moment deze infectieziekten zorgen voor uitbraken en grote groepen dieren zullen ziek worden en wellicht sterven.

Niet vaccineren is dus geen optie. Zo min mogelijk vaccineren is dat wel!

Dit gebeurt al jaren doordat bij honden nog maar eens in de drie jaar gevaccineerd wordt tegen hondenziekte, hepatitis en parvo en bij katten nog maar eens in de drie jaar tegen kattenziekte. Jaarlijks worden honden gevaccineerd tegen de ziekte van Weil (Leptospirose) en besmettelijke hondenhoest (= kennelhoest) en katten tegen niesziekte.

Nu is er de mogelijkheid om te titreren, wat houdt dat nu in?

Het huidige vaccinatieschema is gebaseerd op de meest recente onderzoeken naar de gemiddelde werkzaamheid van een bepaald vaccin. Hoe echter het immuunsysteem van het individuele dier reageert op een vaccin kan enorm verschillen. De reactie van het immuunsysteem is te meten in het bloed door middel van titreren (d.m.v. de VacciCheck antilichaam titer-test). De hoogte van de titer is een maatstaf voor de hoeveelheid antistoffen die het dier in het bloed heeft tegen een bepaalde ziekteverwekker en zegt dus of een individueel dier voldoende gereageerd heeft op het reguliere vaccinatieschema.

Bij de hond kunnen we de titer bepalen voor de hondenziekte, hepatitis en de parvo. Van deze ziekten is bewezen dat er een sterke correlatie bestaat tussen de hoeveelheid antistoffen die aanwezig zijn in het bloed en de mate van bescherming. Voor de ziekte van Weil en besmettelijke hondenhoest geldt deze correlatie echter niet. Van deze vaccins weet men dat ze echt maar een jaar werkzaam zijn. Ons advies is dan ook om jaarlijks te vaccineren tegen de ziekte van Weil en bij honden die een verhoogd risico lopen ( uitlaatservice, hondenschool, pension, kennel, leefomgeving met hoge hondendichtheid) jaarlijks tegen de besmettelijke hondenhoest. Afhankelijk van de uitslag van de VacciCheck kan de ‘grote cocktail’ een jaar of soms zelfs 2 of 3 jaar worden uitgesteld.

Bij de kat kan de titer bepaald worden voor het calici virus en het herpes virus (beide veroorzakers van niesziekte) en de kattenziekte. Bij de calici en de herpes is er geen directe correlatie tussen antistoffen en bescherming en blijft de jaarlijkse vaccinatie tegen niesziekte dus ons advies.

Let op! De uitslag van een titertest blijft altijd een moment opname. Hoelang de aanwezige antistoffen in het bloed aanwezig blijven, kan niet exact voorspeld worden. Afhankelijk van de uitslag volgt er een advies voor hertesten binnen een jaar of drie jaar. Echter, theoretisch kan een positieve titer al na enkele maanden gedaald zijn.

Hoe gaat het titeren in zijn werk?

U maakt een afspraak voor de gezondheidscontrole en vaccinatie. Uw hond is volgens het reguliere vaccinatieschema toe aan de grote cocktail. U wilt weten of dit wel nodig is en vraagt om een titerbepaling. Wij zullen de hond vaccineren tegen de ziekte van Weil ( en de besmettelijke hondenhoest) en vervolgens wat bloed afnemen. Eenmaal per week wordt de titerbepaling in ons laboratorium uitgevoerd. De uitslag wordt telefonisch met u besproken en indien de hond aanvullend gevaccineerd moet worden, wordt een vervolgafspraak gemaakt bij de paraveterinair. U betaalt dan alleen voor de vaccinatie en geen consult.

Wij hebben besloten in onze praktijk de VacciCheck bij katten niet in te zetten. Wij achten de risico’s die de kat ondervindt van een eventueel onnodig gegeven 3-jaarlijkse vaccinatie tegen kattenziekte zeer klein en vinden die niet opwegen tegen de stress van een mogelijk 2-voudig transport naar de praktijk en een bloedafname.

Wanneer achten wij bij de hond de VacciCheck inzetbaar?

Voor dieren met een onduidelijke of onbekende vaccinatiestatus. Vaccinaties in het buitenland gegeven, zijn niet altijd van dezelfde kwaliteit als in Nederland of hebben een andere samenstelling.

Voor geïmporteerde pups (via de hondenhandel), hier wordt nog weleens gefraudeerd met paspoortjes en dus met de vaccinaties.

Voor zeer jonge pups, omdat het pas mogelijk is te vaccineren als alle maternale antistoffen (via de moeder meegekregen) zijn verdwenen. Starten met testen kan vanaf 6 weken.

Voor pups, om te controleren of na de basisvaccinaties voldoende immuniteit is opgebouwd (testen 3-4 weken na de (laatste-3e) pup enting). Sommige rassen (bijv. Rottweilers) bouwen weleens onvoldoende immuniteit op.

Voor dieren die mogelijk gevoeliger kunnen reageren op vaccinatie, bijvoorbeeld heel oude dieren of zieke dieren, waarvan je het immuunsysteem niet onnodig wilt belasten.

Voor zieke dieren, bijvoorbeeld met een auto-immuunziekte, om te zien of het immuunsysteem wel adequaat gereageerd heeft op de gegeven vaccinatie.

Voor honden die toe zijn aan de grote cocktail en van wie de baas niet onnodig ‘teveel’ wil vaccineren.

Rabiës vaccinatie hond en kat

Wanneer u met uw hond en/ of kat naar het buitenland reist, is het wettelijk verplicht uw huisdier minimaal 3 weken voor vertrek tegen hondsdolheid (Rabiës) te vaccineren. De periode van drie weken wordt gehanteerd voor landen binnen de EU. Buiten de EU heeft elk land verschillende regels. Wanneer u uw huisdier buiten de EU mee wilt nemen, raden we u dan ook aan tijdig te informeren wat de eisen zijn. De titerbepaling voor Rabiës, welke voor een aantal landen buiten de EU verplicht is, kan alleen maar bij een extern laboratorium uitgevoerd worden. De bloedafname en afhandeling kan natuurlijk wel door ons verzorgd worden.

Op www.licg.nl kunt u veel informatie vinden over het reizen met uw huisdier en natuurlijk kunt u ook altijd bij ons informatie opvragen!

 

 

010-4526695 WhatsApp Online afspraak