• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

'Rattenziekte'

Het aantal gevallen van de ziekte van Weil bij mensen is de afgelopen jaren toegenomen. Dit lijkt samen te hangen met de toenemende overlast door ratten. Dat blijkt uit cijfers die het NTR-programma De Kennis van Nu heeft bemachtigd. Voor hondenbezitters is dit nieuws belangrijk omdat ook hun huisdier deze ziekte kan krijgen.

De ziekte van Weil is bij hondenbezitters bekend omdat dit een van de ziekten is waartegen men de hond kan laten inenten. Uit deze cijfers blijkt dan ook dat het erg belangrijk is om de vaccinatie goed op orde te houden. Doordat de ziekte wordt overgedragen via urine of met urine besmet water, is zeker bij honden die zwemmen of in waterrijk gebied wonen de kans op besmetting groot. Ook kan de hond besmet worden via urine van andere honden.

Ziekteverschijnselen bij honden met de ziekte van Weil zijn verschillend, omdat er verschillende leptospirose-bacteriën zijn. Geelzucht, diarree en braken, bloedingen en nierproblemen worden het vaakst gezien. Vaccinatie verkleint de kans op een besmetting aanzienlijk! De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden.

Let op! De ziekte van Weil kan ook via de urine van de hond worden doorgegeven aan mensen.

Wat is de ziekte van Weil?

De ziekte van Weil, een ernstige vorm van leptospirose, is een oorspronkelijk tropische infectieziekte die in ons land wordt overgebracht door onder andere de bruine rat. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle bruine ratten in Nederland de ziekte van Weil bij zich draagt. De ziekmakende bacteriën komen via hun urine in het oppervlaktewater of de modder terecht en kunnen vervolgens andere dieren en ook mensen besmetten.

Symptomen ziekte van Weil (hond)

- Geen eetlust

- Braken en diarree (soms met bloed)

- Geelzucht

- Koorts

- Veel drinken en veel plassen (nierfalen)

- Gewrichtspijn

- Neurologische afwijkingen

010-4526695 WhatsApp Online afspraak